"American Boy"

OĞLUMUZU KAYBEDIYORUZ! 14 yaşındaki Lösemi hastası Kaan Özcan için AB Rh(+)Kan lazım.Izmir Behçet Uz ÇocukHast. 0533 282 43 84

bibiyemliayfon:

uykuluses:

Reblog yap!

vicdanım el vermiyo abi rb yapmayınca

(Kaynak: cokboskonusurumm, kumralvampiree gönderdi)

En yakın arkadaş dediğin, senin ne hissettiğini tek bakışta anlayabilendir.

(Kaynak: domuzkumbaram, domuzkumbaram gönderdi)

spychecking-your-butt:

at this point i realized dean couldn’t be 100% straight

(Kaynak: pineappleofeden, bredberi gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter